Vihkiminen

Rakkaus on Jumalan lahja, jota kannattaa juhlia.

Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa melkeinpä missä vain. Juhla voi olla näin ollen suuri tai vain lähimpien kesken. Vähintään paikalle tarvitaan kaksi todistajaa.

Ennen vihkimistä on avioliittoon aikovien tehtävä avioliiton esteiden tutkimuspyyntö kirkkoherranvirastossa. Avioliiton esteiden tutkinta tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää.  Esteiden selvittämisen yhteydessä on myös ilmoitettava, aikooko vihkipari säilyttää oman sukunimensä vai haluavatko he yhteisen sukunimen.

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat kuuluvat ev.lut. kirkkoon, tai että toinen on kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen uskontokuntaan.

Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa melkeinpä missä vain. Juhla voi olla näin ollen suuri tai vain lähimpien kesken. Vähintään paikalle tarvitaan kaksi todistajaa.

Ennen vihkimistä on hyvä järjestää hääharjoitus, jonka lisäksi pappi keskustelee hääparin kanssa.

Kirkkoherran yhteystiedot

Kirkkoherranviraston yhteystiedot