Hallinto

Seurakuntahallintoa säätelevät yleisten lakien lisäksi Kirkkolaki ja Kirkkojärjestys sekä Kirkon vaalijärjestys. Hallintoeliminä ovat vaaleilla valittu kirkkovaltuusto ja sen nimeämä valmistelusta vastaava kirkkoneuvosto.

Pyhärannan seurakunnan hallintosääntö 1.1.2024

Seurakunnan toimintaa johtaa kirkkoherra.

 

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Pyhärannassa kirkkovaltuustoon kuuluu 15 luottamushenkilöä. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Seurakunnat kuuluvat hiippakuntiin, joita on Suomessa yhdeksän. Pyhärannan seurakunta kuuluu Turun arkkihiippakuntaan.