Hautatoimi

Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautausmaista ja hautaamiseen liittyvien asioiden järjestämisestä.

 

Siunausajan ja paikan sopiminen

Siunausajan ja paikan sopiminen käy luontevimmin kirkkoherranviraston kautta, Ristentie 15, Pyhäranta, puh. 02-8258085. Hautauksia ei toimiteta pääsääntöisesti sunnuntaisin eikä pyhäpäivisin.

Seurakuntamestari palvelee hautapaikan järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä. Hänen kanssaan voi sopia ajan, jolloin käydään läpi hautapaikan valintaan, hautamuistomerkkien suunnitelmiin sekä haudanhoitosopimuksiin liittyvät asiat.

Seurakunnan hautausmaa:

- Pyhärannan hautausmaa

Yhteystiedot:

Seurakuntamestari

Juha Hyttinen puh. 0440 684 912

 

Hautojen hoito

Hautojenhoitorahasto ottaa hoitaakseen yksityisiä hautoja maksua vastaan. Hautojen hoitoon ei saa käyttää verovaroja, vaan kulut katetaan hoitomaksuilla.

Pyhärannan seurakunnassa haudan kesähoidon voi tilata vuodeksi kerrallaan. Sopimukseen kuuluu haudan peruskunnostus keväällä ja syksyllä, haudan pinnan nurmi- tai hiekkahoito. Se sisältää myös kukkien hankinnan, kastelun ja muun hoidon, siivoukset ja muistomerkin puhtaanapidon tarvittaessa.

Hautojen hoitoon liittyvissä asioissa Teitä palvelevat:

toimistosihteeri Heli Anttila puh. 0440 684 973

 

HAUDANHOITOHINNAT 1.1.2023
2023
Kesähoito:          
1 hautapaikka      97  
2 hautapaikkaa    115  
3 hautapaikkaa    130  
4 hautapaikkaa    143  
5 hautapaikkaa    167  
6 hautapaikkaa          190    
Hoitoon kuuluu haudan kukkamaan kunnostus, kukat, lannoitus, torjunta-aineet ja kastelu
2023
Pitkäaikaiset hoidot:     aika    
1 hautapaikka 5 vuotta 484
10 vuotta 975
           
2 hautapaikka 5 vuotta 577
10 vuotta 1166
           
3 hautapaikka 5 vuotta 655
10 vuotta 1325
           
4 hautapaikka 5 vuotta 722
10 vuotta 1463
           
5 hautapaikka 5 vuotta 846
10 vuotta 1942
           
6 hautapaikka 5 vuotta 900
10 vuotta 2150
           
Hoitoon kuuluu kesähoitotoimenpiteiden lisäksi kukkamaille callunat syksyllä.
Pitkäaikainen hoito vaatii haudanhoitosopimuksen tekemistä.
Sen voit tehdä seurakunnan kanssa kirkkoherranvirastossa.

HAUTASIJA- JA HAUTAUSMAKSUT HINNASTO 2023 

ARKKUHAUTAPAIKKA 

Vanhan hautausmaan alue hautapaikkaoikeus 25 v 

 

Oma seurakunta 

Ulkopaikkakunta 

Uudelleen lunastus 

270 € 

450 € 

Uusi hautapaikka 

365 € 

680 € 

Kaivuu ja peittäminen 

240 € 

460 € 

                       Lapsen hauta 

90 € 

225 € 

 

Uusi alue hautapaikkaoikeus 25 v 

 

Oma seurakunta 

Ulkopaikkakunta 

Normaali lunastus 

375 € 

740 € 

Avaus ja peittäminen 

250 € 

460 € 

                         Lapsen hauta 

90 € 

230 € 

Syvähaudan lunastus 

680 € 

1010 € 

           Avaus ja peittäminen 

540 € 

650 € 

 

Kaikille veteraaneille hautapaikka on ilmainen (kirkkovaltuuston päätös 11.5.1999) Hallinta-ajan jatkamisesta 25 vuoden jälkeen peritään normaali maksu, koska hauta on käytettävissä perheen ja suvun hautana. 

 

Lunastettaessa 3.paikka tai useampi, peritään näistä paikoista 50 %:n korotus kirkkoon kuulumattomilta kirkon vuokra (ensisijaisesti hautaus) 350 € 

 

UURNAHAUTAPAIKKA 

Hautapaikkaoikeus 25 v   

 

oma seurakunta 

ulkopaikkakunta 

MERITÖRMÄ 

100 € 

164 € 

RAUHANSAARI 

100 € 

166 € 

MUISTOLEHTO 

50 € 

92 € 

Avaus ja peittäminen 

100 € 

140 € 

 

 

 

- Arkkualue maksuton, hautapaikkaoikeuden voimassaoloaikana 

- Arkkupaikkaa uudelleen lunastettaessa 1. uurnan hinta ko. arkkupaikan hinta. 

 

Kirkon vuokra on toimituksiin (hautaus,vihkiminen) Pyhärantalaisille ilmainen, ulkopaikkakuntalaisille 200 €/tilaisuus, kirkkoon kuulumattomilta 350€. Vuokraus konsertteihin ja erilaisiin musiikkitapahtumiin 200 € 

 

Ota yhteyttä

Toimistosihteeri, suntion sijainen
Hautauspalvelut
Ristentie 15
23950 Pyhäranta
Seurakuntamestari
Hautauspalvelut Kiinteistöpalvelut
Kirkkopolku 9
23950 Pyhäranta