Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä. Pyhärannan seurakunta toimii rekisterinpitäjänä ja henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava dokumentti.

Tietosuoja seurakunnissa - evl.fi

Pyhärannan seurakunnan tietosuojaselosteet:

Varhaiskasvatuksen ja perhetyön rekisteri

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyön rekisteri