Toimeenpanijana kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on jokaisessa seurakunnassa toimiva, valtuuston asettama valmisteleva ja toimeenpaneva hallintoelin. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii viran puolesta kirkkolain mukaan seurakunnan kirkkoherra. Pyhärannan kirkkoneuvostossa on 8 jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtävät

• johtaa srk:n toimintaa
• edistää hengellistä elämää
• toimia srk:n tehtävän toteuttamiseksi
• johtaa hallintoa talouden ja omaisuuden hoitoa
• huolehtia kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta
• valvoa seurakunnan etua, edustaa sitä ja tehdä sopimukset ja muut oikeustoimet
• valmistella kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat

Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiskaudeksi 2021 - 2022

Kirkkoneuvoston itseoikeutettuna jäsenenä ja puheenjohtajana on kirkkoherra Riitta Komu.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on Ilkka Karru.

Sihteerinä toimii talouspäällikkö Nina Karvonen.

Kokouksissa on lisäksi puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.

Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

JÄSEN VARAJÄSEN
Aunela Leila Halminen Jenny
Impilä Riitta Heinonen Jukka
Tapio Uusitalo Tuire Kakko
Karru Ilkka vpj. Elo Laurikkala
Luttinen Rauno Sjölund Seppo
Peltonen Sirkka-Liisa Aaltonen Sari
Saarinen Aila Mäkimattila Maria
Vainio Kari Mäkinen Jorma