Toimeenpanijana kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on jokaisessa seurakunnassa toimiva, valtuuston asettama valmisteleva ja toimeenpaneva hallintoelin. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii viran puolesta kirkkolain mukaan seurakunnan kirkkoherra. Pyhärannan kirkkoneuvostossa on 8 jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtävät

• johtaa srk:n toimintaa
• edistää hengellistä elämää
• toimia srk:n tehtävän toteuttamiseksi
• johtaa hallintoa talouden ja omaisuuden hoitoa
• huolehtia kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta
• valvoa seurakunnan etua, edustaa sitä ja tehdä sopimukset ja muut oikeustoimet
• valmistella kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat

Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiskaudeksi 2023 - 2024

Kirkkoneuvoston itseoikeutettuna jäsenenä ja puheenjohtajana on kirkkoherra Heikki Rainio.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on Ilkka Karru.

Kokouksissa on lisäksi puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.

Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

JÄSEN VARAJÄSEN
Kallio Heli Saarinen Aila
Karru Illka   varapuh Laurikkala Elo
Kotisalo Kirsi Sainio Henri
Impilä Riitta Lehtinen Riitta
Peltonen  Sirkka-Liisa Peltonen Päivi
Roos Minna From Sari 
Seikkula Jani Jone Kajander
Vainio Kari Ranta Ilmari