PYHÄRANNAN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖ

 

Seurakunnalla on voimassa oleva sopimus Lähetysseuran kanssa Tansanian kehitysvammaisten parissa tehtävän työn tukemisesta. Kyseessä on laaja-alainen projekti, jonka kaksi tärkeintä osa-aluetta ovat: 1) kehitysvammaisten koulun tukeminen 2) yliopiston projekti, jolla pyritään parantamaan paikallisten päättäjien, opettajien, vanhempien tietotaitoa ja asenteita vammaisten kohtaamisessa.

 

Pyhärannan seurakunnan lähetystyön kohde
Vammaisten lasten oikeuksien puolustaminen