Rippikoulu

Rippikoulu käydään yleensä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikouluikäluokalle lähetetään syksyllä kirje, jossa pyydetään ilmoittamaan nuori rippikouluun ja kutsutaan rippikoulun aloituspäivään.

Rippikoulun osalta on määritelty, että sen tulee sisältää 80 h opetusta. Niinpä jo ennen kesän leiriä nuoret tekevät ennakkotehtäviä, käyvät seurakunnan tilaisuuksissa ja osallistuvat muutamaan viikonlopputapaamiseen.

Kesällä käydään rippileiri, jonka käytänteistä lähetetään oma kirjeensä.

Rippikoulu päättyy kirkossa järjestettävään konfirmaatiomessuun. Konfirmaatio tarkoittaa tunnustamista. Tässä juhlassahan nuoret lausuvat uskontunnustuksen, jonka myötä he ilmaisevat halunsa seurata tätä uskoa elämässään.

Nuoren kummit kutsutaan siunaamaan häntä konfirmaatiossa.

Konfirmaation jälkeen nuori voi käydä itsenäisesti ehtoollisella. Hän voi myös toimia kummina ja asettua ehdokkaaksi seurakunnan luottamustoimiin täytettyään 18 vuotta. Kirkollisissa vaaleissa voi äänestää täytettyään 16 vuotta. Rippikoulu on myös kirkollisen vihkimisen edellytys.

Rippikouluun liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä:
Marika Pietilä
Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja
marika.pietila@evl.fi
0440 684 916