Lähetys 

 

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Seurakunta toteuttaa lähetystehtävää omalla toiminnallaan niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kuitenkin lähetystyöllä on perinteisesti tarkoitettu nimenomaan ulkomailla tehtävää julistus-, opetus- ja kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa avustustyötä.

Pyhärannan seurakunnan lähetystyötä organisoi toimintaryhmä. Seurakunnalla on oma nimikkokohde Tansanian kehitysvammaistyössä Suomen lähetysseuran kautta.

Tansanian kohteemme on laaja-alainen projekti, joka on nimetty: Ihmisarvoinen elämä vammaisille Usambaran aluella. Tansanian lainsäädäntö huomioi kehitysvammaisten oikeudet, mutta etenkin maaseudulla ne eivät toteudu. Tämä johtuu sekä viranomaisten, että perheiden kielteisistä asenteista, että tietotaidon ja koulutuksen puutteesta.

Hankkeessa tuetaan sekä kehitysvammaisten koulua että paikallisen yliopiston koulutushanketta. Koulu tarjoaa kuntoutusta ja koulutusta kehitysvammaisille. Yliopiston hankkeessa pyritään viranomaisten, opettajien ja paikallisyhteisöjen johtajien tietotaidon lisääntymiseen, jotta vammaisten oikeudet toteutuisivat.​