Uutislistaukseen

KUULUTUS SEURAKUNTAJAON MUUTTAMISTA KOSKEVASTA ALOITTEESTA

Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon, Vehmaan ja Uudenkaupungin seurakuntien seurakuntajaon muuttaminen

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on 27.2.2024 päätöksellään § 48 (Diaarinumero DTUR/210/00.01.00/2023) tehnyt Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitukselle aloitteen Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon, Vehmaan ja Uudenkaupungin seurakuntien seurakuntajaon muuttamisesta. Tuomiokapituli esittää aloitteenaan, että Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan seurakunnat lakkaavat niiden liittyessä Uudenkaupungin seurakuntaan 1.1.2025 lukien niin, että seurakunnan alueena on Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon, Vehmaan ja Uudenkaupungin kuntien alue. Laajenevan seurakunnan nimenä on Uudenkaupungin seurakunta.

Kuulutus, päätös ja aloite pidetään yleisesti nähtävillä 1.3.2024 – 15.3.2024.

Seurakunnan jäsenten tietoon saatettava kuulutus pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei muuta säädetä tai salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kuulutusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. (KL 10:28).

Kuulutus, päätös ja aloite on julkaistu 1.3.2024 Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon, Vehmaan ja Uudenkaupungin seurakuntien verkkosivuilla ja asiakirjat löytyvät kotisivuilta.  

Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon, Vehmaan ja Uudenkaupungin seurakuntien seurakuntalaisilla on mahdollisuus jättää aloitteesta kirjallinen kannanottonsa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille 14 päivän kuluessa aloitetta koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viimeistään 15.3.2024. Kirjallisen kannanoton voi jättää sähköpostitse: turku.tuomiokapituli@evl.fi tai postitse: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, Hämeenkatu 13, 20500 Turku

Pyhäranta 29.2.2024

Heikki Rainio
kirkkoherra

Mediatiedote Turun arkkihiippakunnan tuokiokapitulin päätös aloitteesta 27.2.2024

Liite mediatiedotteeseen

Pöytäkirjanote Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli 27.2.2024 § 48

Matti Nikkanen
vt. kirkkoherra

29.2.2024 11.55